Gesällbrev

Gesällbrevet är ett bevis på att en hantverkare uppfyller kraven på yrkeskunnande inom sin bransch. En kvalitetsgaranti
både för hantverkarens kunder och för de företag som vill anställa. Gesällbrev finns i ett flertal europeiska länder och i
Sverige utfärdas 800 – 1 000 Gesällbrev per år. Idag kan man ta sitt Gesällbrev i omkring 75 olika yrken.

Mästarbrev

Mästarbrevet är det högsta beviset på yrkesskicklighet inom ett hantverksyrke. Det utfärdas av Sveriges Hantverksråd
till de hantverkare som uppfyller de krav som anges i Lag och Förordning om Mästarbrev för hantverkare. Det bör vara
minst två år mellan Gesällbrev och Mästarbrev.

I och med de nya Mästarbrevsbestämmelser som Sverige Hantverksråd antagit i samverkan med vissa branscher finns nu möjligheten att ta sitt Mästarbrev genom att man går en Mästarutbildning, har arbetat i minst sex år eller 10 000 timmar i yrket, har Gesällbrev och är aktiv i yrket. Mästarutbildningen är på distans med en första träff på Leksands folkhögskola.
Mer om Mästarutbildningen kan du läsa via den här länken.

Gesäll- & Mästarbrevskansliet

Stiftelsen Hantverk & Utbildning ansvarar för kansliet och administrerar alla  Gesäll- och Mästarbrev i Sverige. Har du frågor om Gesällbrev går det bra att kontakta Marita Olars på tel. 0247-369 55 eller marita.olars@hantverk-utbildning.se och för frågor om Mästarbrev kontakta Anne Palm på tel. 0247-369 65 eller anne.palm@hantverk-utbildning.se. Projektledare för arbetet med provbestämmelser är Stefan Andersson. Har du frågor kring det går det bra att kontakta honom på tel. 0247-648 26 eller stefan.andersson@hantverk-utbildning.se.
Du kan också läsa mer om Gesäll- och Mästarbrev på Sveriges Hantverksråds hemsida via den här länken..

Kort historik om Gesäll- & Mästarbrev

Hur människor utbildats i hantverksyrken i Sverige, och dessa yrkens roll i samhället, är en viktig del av den svenska historien. Men traditionen med Gesäller och Mästare präglar inte bara vår dåtid, genom Sveriges Hantverksråd fortlever den i form av våra utbildningar för att bli Gesäll och Mästare.

Vi börjar vår resa 1356. Skräddarna som bodde i Stockholm fick detta år ensamrätt på att tillverka kläder. För att kunna bli skräddare i huvudstaden behövde man tillhöra ett så kallat skrå. Det här var innan fackföreningar och arbetsgivarorganisationer som LO och Svenskt Näringsliv fanns, men man kan beskriva skråämbetena som en slags föreningar för hantverkare inom ett visst yrke. Med tiden kom detta system, med skråväsenden som dikterar ordningen för vilka som får arbeta som hantverkare och inte, att gälla för fler än skräddare i Stockholm. Andra hantverksyrken fick egna skråämbeten, och 1621 förbjöds all handel utanför skråsystemet

Kring år 1700 var modellen med skråämbeten utbredd i nästan alla svenska städer, och det gav staten möjlighet att kontrollera hantverksmarknaden. Bara de hantverkare som fått titeln Mästare hade rätt att bestämma själva och vara sina egna chefer. Allting har sin början, så även att bli Mästare i sitt yrke. Det första steget på denna karriärstege var att bli lärling hos någon som redan var Mästare. Lärotiden brukade vara tre till fem år. När lärotiden var över blev lärlingarna Gesäller. Gesäll kan beskrivas som en slags yrkesexamen, och mot slutet av tidsperioden med skråordningen som system behövde lärlingarna bli godkända i ett Gesällprov. Ett så kallat Gesällbrev blev beviset för denna uppgradering och drömmen om den egna Mästartiteln kom närmare.

Den sista prövningen för Gesällerna innan de fick ett Mästarbrev och slutligen kunde kalla sig Mästare, var ett Mästarprov. Detta krävde stor hantverksskicklighet, och många Gesäller gjorde så kallade Gesällvandringar mellan olika Mästares gårdar för att förfina sina kunskaper. Som Mästare kunde man ta egna lärlingar och Gesäller, och genom att sätta en Mästarstämpel på sina varor garanterades god kvalitet.

Idag lever vi i ett helt annat samhälle, men behovet av skickliga hantverkare kvarstår. Alltfler efterfrågar kvalitet och expertis. Sveriges Hantverksråd vill ta det bästa ur hantverksyrkets historia och förankra det i samtiden. Genom våra Gesäll- och mästarutbildningar får du ett djupt yrkeskunnande, och för vidare en stolt tradition som skapat kompetenta hantverkare i århundraden.