Att inneha ett Gesällbrev är ett bevis på yrkesskicklighet. En kvalitetsgaranti som ska ge kunder och arbetsgivare vetskapen om att hantverkaren kan sin sak. Numera utfärdas 800 – 1000 Gesällbrev varje år inom 75 olika yrken.

För de riktiga duktiga och ambitiösa gesällerna finns även möjlighet att få kalla sig mästare. Ett mästarbrev är den tyngsta kvalitetsstämpeln en hantverkare kan få och numera utses mästare efter en genomför mästarutbildning, minst 10 000 timmar i yrket och i vissa fall även ett mästarprov. Mästarbrevet utfärdas av Sveriges Hantverksråd till hantverkare som uppfyller de krav som anges i Lag och Förordning om Mästarbrev för hantverkare.

Vill du veta mer?

Stiftelsen Hantverk & Utbildning ansvarar för kansliet och administrerar alla Gesäll- och Mästarbrev i Sverige. Har du frågor om Gesällbrev går det bra att kontakta Marita Olars på tel. 0247-369 55 eller marita.olars@hantverk-utbildning.se och för frågor om Mästarbrev kontakta Anne Palm på tel. 0247-369 65 eller anne.palm@hantverk-utbildning.se.
Du kan också läsa mer om Gesäll- och Mästarbrev på Sveriges Hantverksråds hemsida via den här länken..

Historien bakom Gesäll- och mästarbrev

Allt började år 1356. Det här året fick skräddarna i Stockholm ensamrätten att sy kläder i huvudstaden. De bildade en förening eller skrå, som gemensamt bestämde vilka som fick rätt att jobba inom yrket. Med åren följde flera andra hantverksyrken skräddarnas exempel och år 1621 blev det förbjudet att handla av de som inte var medlemmar i ett skrå.

Omkring år 1700 fanns modellen med skrån i nästan alla svenska städer och det här gav staten möjlighet att kontrollera hantverksmarknaden. Mästarna var ansedda och hade hög hantverksskicklighet och det krävdes en hel del hårt arbete innan en hantverkare fick kalla sig mästare.

Första steget var att bli antagen som lärling hos en mästare, lärotiden brukade vara 3 – 5 år och när den tiden var över fick de genomföra ett Gesällprov. Därefter krävdes ofta en lång tid som hantverkare innan man lärt sig tillräckligt för att våga sig på att ta Mästarprovet. Ofta genomförde gesällerna så kallade gesällvandringar där de förfinade sina kunskaper genom att jobba hos olika mästare. Det hägrande målet var att kunna bli sin egen chef, ta egna lärlingar och gesäller under sina vingar och få rätten att sätta mästarstämpeln på sina varor.

Idag ser samhället annorlunda ut och det är ofta fritt fram att kalla sig hantverkare. Samtidigt finns ett stort behov av skickliga hantverkare och alltfler efterfrågar kvalitet och vill känna sig trygga när man anlitar en hantverkare. Sveriges Hantverksråd vill ta det bästa ur hantverksyrkets historia och förankra det i samtiden. Genom våra Gesäll- och mästarutbildningar får du ett djupt yrkeskunnande, och för vidare en stolt tradition som skapat kompetenta hantverkare i århundraden.