Walléngården

I Gustav Theodor Walléns anda arbetar Stiftelsen Hantverk & Utbildning för att skapa förutsättningar för människor att kunna utbilda sig inom hantverk, konsthantverk och entreprenörskap.

Konstnären, arkitekten och hantverkaren Gustaf Theodor Wallén donerade sin förmögenhet och sitt hem med inventarier och ateljé till att starta en skola 1947. Några år senare startades den första kursen i huset han donerat, Walléngården, och till en början hette det att ungdomar skulle “erhålla handledning i att hantera verktyg, lära sig handteckning och linjalritning för hantverk, eller vad de själva önska bliva eller göra, för att utbildas till dugliga hantverkare och goda hantverkare”. Arvet efter Gustaf Theodor Wallén lever vidare, starkare än någonsin, där Walléngården bland annat har fungerat som kansli för Stiftelsen Hantverk & Utbildning.

Idag är Stiftelsen Hantverk & Utbildning huvudman för Leksands folkhögskola, Hantverkslärling och Entreprenörskolan, operativ organisation för Sveriges Hantverksråd och administrerar bland annat Gesäll- & Mästarbrevskansliet.
Dessutom äger och förvaltar Stiftelsen fastigheterna Häradsdomaren 7 och 8 (Brömsgården) i centrala Leksand.