Allt började 1947 när konstnären, hantverkaren och arkitekten Gustaf Theodor Wallén donerade sitt fantastiska hem med inventarier och ateljé samt sin förmögenhet för att starta en skola.

”Stiftelsens ändamål är, att åt ungdomen – företrädesvis den i Leksands socken bosatta – skapa en skola, där ungdomen kan erhålla handledning för utbildning och uppövande av färdighet att hantera hantverkarens verktyg, i linjal- och frihandsteckning, i modellering, i skulptur och drivning i metall; därvid skall särskilt iakttagas, att ungdomen beredes självständig och fri skolning. Syftet är att genom denna donation verka för fostrandet av goda människor och dugliga hantverkare och att vägleda ungdomen till insikt om värdet, nyttan och även nöjet att lära sig hantverk.”

Stiftelsen Hantverk & Utbildning arbetar fortfarande i Walléns anda och är huvudman för Leksands folkhögskola, Hantverkslärling och Entreprenörskolan. Vi är även operativ organisation för Sveriges Hantverksråd och administrerar bland annat utfärdandet av Gesäll- och Mästarbrev. Dessutom äger och förvaltar vi ett antal fastigheter i Leksand.