Stiftelsen Hantverk och utbildning

Anki Gullback

VD0247-648 01anki.gullback@nullhantverk-utbildning.se

Anne Palm

Gesäll- & Mästarbrevskansliet/Mästarbrev0247-369 65anne.palm@nullhantverk-utbildning.se

Annki Lindeström

Ekonomi0247-648 07annki.lindestom@nullhantverk-utbildning.se

Dennis Nordin

Ekonomi/Fastigheter0247-648 28dennis.nordin@nullhantverk-utbildning.se

Fia Palmgren

Kommunikation och webb0247-648 25fia.palmgren@nullhantverk-utbildning.se

Marita Olars

Gesäll- & Mästarbrevskansliet/Gesällbrev0247-369 55marita.olars@nullhantverk-utbildning.se

Stefan Andersson

Projektledare Provbestämmelser0247-648 26stefan.andersson@nullhantverk-utbildning.se